ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 234


                                               

Kurdi

Kurdi su narod na Bliskom istoku. Žive na prostoru Kurdistana koji je podijeljen izmedu Turske, Sirije, Iraka i Irana. Takoder, manje kurdske grupe mogu se pronaći u Libanu, Azerbejdžanu, Armeniji, kao i u evropskim zemljama. Govore kurdskim jezi ...

                                               

Islamski Kairo

Islamski Kairo jest centralni dio egipatskog glavnog grada Kaira. Formiran je oko utvrdenog grada i kairske citadele, utvrdene po naredbi velikog ejubidskog vladara i vojskovode Salahudina Ejubija. Islamski Kairo je poznat po mnogim znamenjima: s ...

                                               

Al Bayda

Al Bayda je trgovački i industrijski grad na istoku Libije. Nalazi se na sjeveru regije Kirenaika. Sa 250.000 stanovnika, Bayda je četvrti grad po broju stanovnika u Libiji, poslije Tripolija, Bengazija i Misrate. Glavni je grad distrikta al-Jaba ...

                                               

Omer Muhtar

Omer Muhtar, je roden u selu Janzur, blizu grada Tobruka u Libiji. Godine 1912. organizovao je i blizu dvadeset godina vodio pokret otpora italijanskoj okupaciji Libije. Italijani su ga uhvatili i objesili 1931. godine. Jedno od najznačajnijih li ...

                                               

Zagros

Zagros je najveći planinski masiv u zapadnom Iranu, te u istočnim dijelovima Iraka u Iračkom Kurdistanu. Proteže se 1500 km od sjeverozapadnog Irana duž njegove zapadne granice sve do tjesnaca Hormuz. U geološkom smislu, Zagros čini zapadnu i jug ...

                                               

Rekonkvista

Rekonkvista predstavlja pokret Španaca i Portugalaca čiji je cilj bilo protjerivanje Maura s Pirinejskog poluostrva, te kako bi ga ponovno osvojili, što je u stvari i značenje riječi reconquista. Uzrok Rekonkviste bio je prodor Maura u Evropu koj ...

                                               

Nastanak feudalnog društva

Razvoj feudalnih odnosa u zapadnoj Evropi nastao je kao rezultat istinskih promjena, koje su se dogodile kao posljedica izrodavanja antičkog robovlasništva i germanskih osvajanja. Srednji vijek ili feudalni poredak u historiji evropskog društva p ...

                                               

Opsada Damaska

Opsada Damaska je trajala je od 21. augusta do 19. septembra 634. godine, prije nego je grad Damask pao u ruke muslimanskih vojske Pravednog halifata. Damask je bio prvi glavni grad Bizantijskog Carstva koji su zauzeli muslimani a njegovo osvajan ...

                                               

Arapski brojevi

Arapski brojevi, još nazivani i Hindu-arapski brojevi, su brojevi koji obuhvataju sljedećih deset cifara: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9, zasnovanih na Hindo-arapskom brojevnom sistemu. To je danas najčešće korišteni sistem za simboličan prikaz br ...

                                               

Polinezija

Polinezija, naziv za ostrvske skupine u Tihom okeanu istočno od Melanezije i Mikronezije. Polineziju čini preko 1.000 ostrva raštrkanih preko središnjeg i južnog dijela Tihog okeana, a najvažnije su ostrvske skupine Ellice, Phoenix, Samoa, Tonga, ...

                                               

Mihailo Višević

Mihailo Višević je zahumski knez. U svom djelu "O upravljanju Carstvom" vizantijski car i pisac Konstantin Porfirogenet 912-959 navodi: Pleme patricija i prokonzula Mihajla, sina Viševog, arhonta Zahumlja, potiče od nekrštenih koji su živjeli na ...

                                               

Irački Kurdistan

Irački Kurdistan, je autonomni region na sjeveru Iraka, pretežno nastanjen Kurdima. Glavni grad regiona je Erbil. Osnovan je 1970. godine na inicijativu tadašnjeg podpredsjednika Iraka Sadama Huseina i predstavnika kurdskih političkih partija pod ...

                                               

Mauri (čvor)

Ove stranice objašnjavaju značenje riječi Mauri u bosanskom jeziku. Mauri je ime domorodaca na Novom Zelandu Mauri je ime naroda koji je živio u antičko doba Mauri imenom danas se nazivaju islamizirani stanovnici sjeverozapadne Afrike, većinom no ...

                                               

Kongo (rijeka)

Kongo ili Zair je velika rijeka ekvatorijalne Afrike, duga je približno 4700 kilometara. Po dužini, Kongo je peta rijeka u svijetu i druga u Africi, nakon Nila. Veličina sliva joj je 3.800.000 km 2 i po obilju vode jedna je od najvećih rijeka na ...

                                               

Ernest Duchesne

Ernest Duchesne bio je francuski ljekar koji je prvi otkrio mogućnost korištenja gljiva u medicinske svrhe. On je ovo otkrio 32 godine prije Flaminga i njegovog izučavanja penicilina. Duchesneova eksperimentiranja su mahom ostala nezapažena. Upis ...

                                               

Šah

Šah je strateška igra na kvadratičnoj šahovskoj tabli sa 64 kvadratna polja, na kojoj igrači pokušavaju da protivničkog kralja dovedu u mat poziciju. Tabla može biti od drveta, plastike, stakla ili metala, dok su figure najčešće od drveta ili pla ...

                                               

Bitka kod El-Kadisije

Bitka kod Kadisije je odlučujuća bitka vodena izmedu muslimanskih snaga Pravednog halifata i vojske perzijanskog Sasanidskog Carstva. Bitka je trajala četiri dana i nakon teške borbe Perzijanci su ipak poklekli, što je dovelo do osvajanja perzijs ...

                                               

Rogerije I, grof Sicilije

Bio je najmladi od dvanaest sinova Tankreda od Hautevillea, a majka mu je bila Tankredova druga supruga, izvjesna Fredisenda. Stigao je na jug Italije oko 1056. godine, zajedno sa svojom mnogobrojnom braćom i sestrama. Pomogao je bratu Robertu pr ...

                                               

Put začina

Put začina je bio trgovački pomorski put od Evrope do Indije pa dalje do Molučkih otoka ili "otoka začina" kako su u to vrijeme bili nazivani, koji se otvorio nakon portugalskih pomorskih otkrića u 15. i početkom 16. vijeka.

                                               

Karlo Martel

Ovo je tekst o Karlu Martelu, franačkom vojskovodi. Za tekst o Karlu Martel koji je polagao pravo na ugarsku krunu, pogledajte članak Karlo Martel Anžuvinski Karlo Martel je bio franački majordom i vojskovoda, poznat po pobjedi u bitki kod Toursa ...

                                               

Ebu-Hanifa

Nu’man ibn Sabit Ebu Hanifa bio je osnivač hanefijske vjersko-pravne škole ili mezheba, koja je najrasprostranjenija u islamskom svijetu. Balkanski muslimani slijede hanefijsku školu, a rasprostranjena je u svim predjelima kojima su vladali Abasi ...

                                               

Rania al-Jasin

Rania al-Abdulah je kraljica Hašemitske kraljevine Jordan kao supruga jordanskog kralja Abdulaha II.

                                               

Abdurahman I

Abdurahman I, punog imena Abdurahman ibn Muavija ibn Hišam ibn Abdulmalik ibn Mervan, bio je osnivač muslimanske dinastije koja je vladala većim dijelom Pirinejskog poluostrva gotovo tri vijeka. Abdurahman je bio član Emevija koje su vladale iz D ...

                                               

Bitka na Jermuku

Bitka na Jermuku je najveća bitka vodena izmedu muslimanskih snaga Pravednog halifata i vojski Bizantijskog Carstva. Bitka se sastojala od nekoliko bitaka vodenih tokom šest dana avgusta 636. godine u blizini rijeke Jermuk, u području današnje si ...

                                               

Konferencija u San Remu

Konferencija u San Remu održala se od 19-26. aprila 1920. u italijanskom Sanremu. Na konferenciji su učestvovali najviši predstavnici savezničih sila, nakon završetka Prvog svjetskog rata, sa ciljem podjele Osmanlijskog Carstva. Veliku Britaniju ...

                                               

Ahmed ibn Fadlan

Ahmed ibn Fadlan bio je arapski putopisac iz 10. vijeka. Poznat po svojim putovanjima koje je obavljao u službi Abasidskog halife i to kao emisar koji je slan kralju Volške Bugarske kao i po djelu Risala poznatom po tome što daje detaljan opisa V ...

                                               

Rabia el-Adevijja

Rābia al-Adawiyya al-Qaysiyya Rabia od Basre bila je sufijska učiteljica i 8. vijeka. Rabija je rodena oko 717. godine u gradu Basri, u Iraku. U rodnom gradu je provela najveći dio života, najprije kao čuvena sviračica na flauti, a potom kao duho ...

                                               

Konrad II, kralj Sicilije

Konradinovi roditelji su bili Konrad I, kralj Sicilije, Njemačke i Jeruzalema, i Elizabeta od Bavarske. Kao dvogodišnjak je naslijedio od oca krune Sicilije i Jeruzalema. Odrastao je na dvoru svog daidže, bavarskog vojvode Ludovika II, zajedno s ...

                                               

Mustafa Busuladžić

Mustafa Busuladžić bio je pisac, naučnik i nacistički ideolog. Bio je nosilac ideje nacionalističkog i panislamskog pokreta Mladi muslimani, antikomunist i antisemitist. Podržavao je stavove nacističke propagande i progona Židova u Sarajevu od st ...

                                               

Avenida Paulista

Avenida Paulista je glavna avenija u São Paulo. Dužina avenije je 2.700 m dok je njena širina 80 m. To je glavni finansijski centar, a otvorena je 1896. Nalazi se u samom centru grada, a polazi od Praça Oswaldo Cruz, na rubu Paraíso okruga. Pozna ...

                                               

Mahmud Harbi

Mahmud Harbi bio je somalski političar. Kao pansomalac, bio je potpredsjednik Vladinog Vijeća Francuskog Somalilanda od 1957. do decembra 1958. godine, tokom perioda prije nezavisnosti Džibutija. U vrijeme održavanja referenduma o statusu Francus ...

                                               

Darije I

Darije I je bio treći kralj perzijskog Ahemenidskog carstva. Poznat kao Darije Veliki vladao je carstvom na njegovom vrhuncu, kada je carstvo zauzimalo veći dio jugozapadne Azije, Kavkaz, dijelove Balkana, obalna područja oko Crnog mora, dijelove ...

                                               

Sykes–Picotov sporazum

Sporazum Sykes-Picot je tajni dogovor izmedu vlada Velike Britanije i Francuske o raspodjeli kolonijalnih interesa na Bliskom Istoku i podjeli Osmanlijskog Carstva nakon završetka Prvog svjetskog rata. Sporazum je potpisan 16. maja 1916, na njemu ...

                                               

Mimar Sinan

Mimar Sinan je bio glavni osmanlijski arhitekta u službi četiri sultana: Selima I, Sulejmana Veličanstvenog, Selima II i Murata III. Njegovo remek djelo je Selimije džamija u Edirnama, mada je najpoznatiji po Sulejmanovoj džamiji u Istanbulu. Sin ...

                                               

El-Mensur

El-Mensur ili Ebu Džafer Abdullah ibn Muhammed el-Mensur ; arapski: أبو جعفر عبدالله بن محمد المنصور) bio je drugi Abasidski halifa koji je vladao od 136 AH do 158 AH i naslijedio je svog starijeg brata Abu al-Abbas al-Saffaha. El-Mensur da je ge ...

                                               

Cionizam

Cionizam je prvenstveno jevrejski nacionalistički pokret. To je još i termin koji se koristi za oslobadajući pokret, koji u najširem smislu predstavlja borbu Jevreja za samostalnost i suverenost Jevrejske domovine. Pokret je dobio ime po brdu Cio ...

                                               

Posljednji stećci i prvi nišani

Nad izvjesnim brojem hrišćanskih grobova toga vremena stoje spomenici koji se ni po čemu ne razlikuju od nišana osim što je na njima isklesan krst ili natpis po kojem se zna da je ukopani bio hrišćanin pripadnik katoličanstva, pravoslavlja ili Cr ...

                                               

Osman ibn Affan

Osman ibn Affan bio je jedan od Poslanikovih ashaba i treći od pravednih halifa. Takoder, jedan je od desetorice ashaba kojima je još za života obećan Džennet. Bio je jedan od rijetkih pismenih ljudi tog doba. Ostao je zapamćen i kao pisar, koji ...

                                               

Tarik ibn Zijad

Tarik ibn Zijad je bio muslimanski vojskovoda, berberskog porijekla. Najpoznatiji je po tome što je predvodio emevijsku vojsku pri muslimanskom osvajanju Španije 711. godine. Prema nalogu emevijskog halife El-Velida I poveo je veliku muslimansku ...

                                               

Džafer ibn Ebu Talib

Džafer ibn Ebu Talib bio je jedan od ashaba posljednjeg božijeg poslanika Muhammeda i njegov rodak. Bio je i stariji brat Alije, četvrtog od Pravednih halifa. Bio je oženjen Esmom i imao troje djece.

                                               

Bizantijska arhitektura

Bizantijska arhitektura predstavlja arhitekturu Bizantijskog Carstva, koje je poznato i kao kasno Rimsko carstvo ili Istočno Rimsko Carstvo. Ovaj naziv koriste moderni historičari prilikom označavanja srednjovijekovnog Rimskog Carstva, koje se ra ...

                                               

MNS antigeni sistem

MNS sistem krvnih grupa ili MN, češće pominjan kao MN sistem krvnih grupa, obuhvata takva svojstva humanih eritrocita, koja se, izmedu ostalog, manifestuju i u tome što alternativno posjeduju samo jednu ili istovremeno obje antigene supstance ozn ...

                                               

Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u nogometu 2018 (AFC) - 2. krug

Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u nogometu 2018 - 2. krug je bilo nogometno takmičenje koje se igralo u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2018. godine. Takoder, utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo drugog kruga AFC konfederac ...

                                               

Hizbu et-Tahrir

Hizbu et-Tahrir je politička islamistička partija koja zagovara hitnu uspostavu islamskog hilafeta. U početku je partija insistirala prije svega na političkoj borbi da bi se nakon niza neuspješnih iskustava na tom polju sve češće okretala militan ...

                                               

Univerzitet Al-Karaouine

Univerzitet Al–Karaouine je univerzitet je sa sjedištem u gradu Fesu, u Maroku. Prema UNESCO-u i Guinnessovoj knjizi rekorda univerzitet je najstarija postojeća visokoobrazovna ustanova na svijetu, a naučnici je ponekad nazivaju i najstarijim uni ...

                                               

Doseljavanje Slavena na Balkan

Naseljavanje Slavena na Balkansko poluostrvo smatra se da se najvećim dijelom odigralo u prvim decenijama 7. vijeka nakon serije ratova izmedu Sasanidskog carstva i Avarskog kaganata protiv Istočnog rimskog carstva, odnosno Bizantije, koje je tok ...

                                               

Ebu-Ubejde Amir ibn El-Džerrah

Ebu-Ubejde Amir ibn El-Džerrah, više poznat kao Ebu-Ubejde, je bio jedan od desetorice ashaba Allahovog poslanika Muhammeda kojima je obećan dženet. Bio je komadant islamske vojske za vrijeme halife Omera ibn Hataba i jedan od Omerovih prijedloga ...

                                               

Osama bin Laden

Osama bin Laden je bio saudijski multimilioner i terorist. Roden je u Saudijskoj Arabiji u Rijadu 1957. godine, ubijen u Abbottabadu 2. maja 2011. Osumnjičen za planiranje niza terorističkih napada protiv SAD-a. 1999. FBI ga je postavio medu dese ...

                                               

Sad ibn Ebu Vekkas

Sad ibn Ebu Vekkas je bio muslimanski vojskovoda i jedan od važnijih ashaba Allahovog poslanika Muhammeda. Jedan je od prvih koji je prihvatio islam i to vrlo mlad, sa 17 godina života. Poznat je po vodenju islamske vojske u bitki kod El-Kadisije ...

                                               

Crvena kosa

Crvena kosa prirodno se javlja u jednom do dva posto ljudske populacije, pojavljujući se češće medu ljudima sjeverne i sjeverozapadne Evrope ili su tamo imali pretke, a manje je učestala u ostalim populacijama. Najčešće je kod osoba homozigotnih ...