ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 392
                                               

Buckova fascija

Izvori se razlikuju u njenoj najbližoj mjeri. Neki smatraju da je to "nastavak" duboke perineumske fascije, dok drugi navode da d se stapa s tunics albuginea.

                                               

Korijen penisa

Korijen penisa je triradijalnog oblika, a se sastoji se od diverzirajuće krure, po jedne s obje strane i medijalnog ureterskog bulbusa. Svaki krus prekriven je ishiokavernoznim mišićima, dok je bulbus okružen bulbospongioznim. Korijen penisa je u ...

                                               

Testisna tunica vasculosa

Testisna tunica vasculosa je vaskularni sloj testisa koji sadrži pleksus krvnih sudova koje zajedno održava nježno areolarno tkivo. Ono oblaže unutarnju površinu tunica albuginea i različite pregrade u unutrašnjosti žlijezde, te stoga čini unutra ...

                                               

Spermatogonija

Spermatogonija je nediferencirana mužjačka germ-ćelija. Spermatogonije prolaze kroz spermatogenezu da bi tvorile zrele spermatozoide u tubulama testisa. Kod ljudi postoje tri podtipa spermatogonije: Tip A blijede, ćelije s blijedim jedrima. Ovo s ...

                                               

Fundiformni ligament

Fundiformni ligament ili peniski fundiformni ligament je specijalizacija ili zadebljanje površinske fascije koji se proteže od linea alba do donjeg trbušnog zida. Vodi od razine stidne kosti, bočno oko bokova penisa, a zatim se ujedini u podnožju ...

                                               

Kruna peniskog glavića

Korona ili kruna penisnog glavića ili penisna kruna odnosi se na opseg baze glans penis kod mužjaka koji tvori zaobljenu izbočenu granicu, prelazeći duboko retroroglandularni sulkus, iza koje se nalazi vrat penisa.

                                               

Mediastinum testis

Mediastinum testis je mreža vlaknastog vezivnog tkiva koja se proteže od vrha do dna svakog testisa. Šira je gore nego dolje. Brojne nesavršene pregrade nalaze se s prednje i bočne strane, koje zrače prema površini testisa i pričvršćene su na tun ...

                                               

Navikulska udubina muškog mokraćovoda

Navikulska udubina ili fosa muškog mokraćovoda formira se u kavernoznom dijelu mokraćovoda koji je uzak i jednolike veličine u tijelu penisa, promjera oko 6 mm. Otraga se širi, unutar peniskog bulbusa i ponovo ispred glans penis. Navikulska fosa ...

                                               

Unutrašnja spermska fascija

Unutrašnja spermatska fascija je tanki sloj koji lagano ulazi u spermatsku vrpcu; to je nastavak naniže poprečne fascije.

                                               

Membranozni ureter

Membranozni ureter ili intermedijarni dio uretera najkraći je, najmanje podesiv i, sa izuzetkom mokraćnog otvora, najuži dio mokraćovoda. Proteže se prema dolje i naprijed, s laganom prednjom konkavnošću, izmedu vrha prostate i bulbusa mokraćne c ...

                                               

Dartos

Ovojnica dartos ili fascija dartos ili jednostavno dartos je sloj vezivnog tkiva koji se nalazi u penisnoj osovini, prepuciju i skrotumu. Dio penisa naziva se površinska fascija penisa ili potkožno tkivo penisa, dok je skrotumski dio sam dartos. ...

                                               

Vanjski otvor mokraćovoda

Mokraćni otvor, takoder poznat i kao vanjski mokraćni otvor, je otvor mokraćovoda. To je mjesto gdje mokraća izlazi iz mokraćovoda kod muškaraca i žena i gdje sperma izlazi iz uretera kod muškaraca. Ima različite stepene osetljivosti na dodir. Ot ...

                                               

Kremasterna fascija

Kremasterna fascija je fascija u skrotumu. Kako se kremaster spušta, tvori niz petlji koje se razlikuju u debljini i dužini kod različitih struktjura. Na gornjem dijelu pupčane vrpce petlje su kratke, ali postaju uzastopno sve duže i duže, a najd ...

                                               

Testisna tunica albuginea

Tunica albuginea je vlaknasta ovojnica testisa. To je gusta plavo-siva membrana, sastavljena od snopova bijelog vlaknastog vezivnog tkiva, po kojem je i dobila ime albuginea, čija vlakna se isprepliću u svakom smjeru.

                                               

Testisni režnjići

Žljezdana struktura testisa sastoji se od brojnih "lobula" ili režnjića. Berres procjenjuje njihov broj u jednom testisu na 250, a Krause na 400. Anatomske studije pokazale su količinu od 250-290 za isto. Razlikuju se u veličini, prema svom polož ...

                                               

Testisna pregrada

Testisna pregrada ili septa je vlaknasta struktura koja dijeli intervale testisnih lobula, koje se protežu izmedu mediastinum testis i tunica albuginea, a sadrži od jedan do tri ili više malehnih izuvijanih cijevi, zvanih tubuli seminiferi.

                                               

Morgagnijeve lakune

Morgagnijeve lakune, poznate i kao mokraćovodne lakune mužjaka, su mala udubljenja ili potisnurosti na površini sluzokože uretera. Njihovi otvori su obično usmereni distalno. Najveće od ovih udubljenja naziva se lacuna magna, koje se nalazi na go ...

                                               

Gonada

Gonada ili spolna žlijezda ili reprodukcijska žlijezda je endokrina žlijezda koja proizvodi gamete nekog organizma. Kod ženki, reprodukcijske ćelije su jajne ćelije ili jaja, a kod mužjaka to su spermatozoidi. Prema tome ženska gonada je jajnik, ...

                                               

Psihijatrijska bolnica Ugljan

Psihijatrijska bolnice Ugljan je zdravstvena ustanova koja provodi zdravstvenu zaštitu psihičkog zdravlja ljudi. Smještena je u mjestu Ugljan na istoimenom dalmatinskom ostrvu. Ukupna površina bolnice je 84.940 m 2. Kroz sve etaže liječenja ova b ...

                                               

Zagrebačka županija

Najviše očuvanih šuma ima u gorskim krajevima i niskim i slabo naseljenim naplavinim dijelovima Pokuplja. U vlažnim nizijama, prevladava hrast lužnjak, na ocjeditim dijelovima i prigorjima hrast kitnjak, a u brdskim krajevima bukva, mjestimično s ...

                                               

Ontogenija

Ne brkati sa: Ontogenija je nauka o ontogenezi. Proučava proces razvoja organizma, od nastanka do smrti ili, po nekim definicijama, od rodenja do pune zrelosti. U svakom slučaju, uz nerazumijevanje odnosa izmedu pojmova filogeneza i filogenija, b ...

                                               

Adjuvantna hemoterapija

Adjuvantna terapija – u medicini – odnosi se na dopunske ili potporne terapijske mjere. U slučaju zaraznih bolesti, podrazumijeva se da lijek ublažava efekte, ali nije jedini način liječenja. Adjuvantni tretman se daje kako bi se spriječio povrat ...

                                               

Karcinom

Karcinom je kategorija tipova karcinom a koji se razvijaju iz epitelnih ćelija. Konkretno, karcinom je rak, koji počinje u tkivu koje pokriva unutrašnju ili vanjsku površinu tijela i koje proizlazi iz ćelija koje su porijeklom iz endoderma, mezod ...

                                               

Hemoterapija

Hemoterapija je terapeutska tehnika koja uključuje administraciju hemikalija za liječenje u različitim uvjetima, koji se obično povezuju s terapijom raka. Danas je to jedan od najčešće korištenih terapijskih metoda, uz upotrebu širokog izbora ant ...

                                               

Rak jajnika

Rak jajnika po učestalosti zavisno od zemlje do zemlje zauzima treće ili peto mjesto po učestalosti. U ukupnoj smrtnosti žena od raka reproduktivnih organa rak jajnika na prvom je mjestu. Iako se rak grlića materice i Rak tijela materice pojavlju ...

                                               

Displazija

Displazija od grč. δυσπλασία = "malformacija" jeste termin koji se koristi u patologiji, a odnosi se na neku abnormalnost u razvoju. Tu se uglavnom radi o ekspanziji nezrelih ćelija uz odgovarajuće smanjenje zrelih ćelija. Displazija je često ind ...

                                               

Limfom

Limfom je nprimarni zloćudni tumor čija početna ćelija potiče iz limfocita, čelija imunskogkog sistema. Ove nneoplazme najčešće nastaju u limfnim čvorovima, što se ispoljava kao povećanje tumorskog čvora. Limfomi su, pojednostavljeno rečeno, usko ...

                                               

Melanom

Melanom je maligni tumor melanocita koji se nalaze pretežno u koži, ali se mogu naći i u respiratornim putevima, probavnom sistemu, vagini, mokraćnoj cijevi, ustima, mozgu i unutrašnjosti oka. Iako se javlja u samo 4% svih oblika raka kože, odgov ...

                                               

Adenokarcinom

Adenokarcinom je vrsta malignog tumora koji se javlja u žljezdastom tkivu. Da bi se neki tumor klasifikovao kao adenokarcinom, ćelije ne moraju biti striktno dio žlijezde dok god imaju sekretorne moći. Adenokarcinomi imaju sposobnost metastaze. U ...

                                               

Rak tijela materice

Rak tijela materice ili endometrijalni karcinom Drugi je žljezdani karcinom kod žena, odmah iza raka dojke u dobnim grupama izmedu 50 - 59 godina i 60 - 69 godina. Javlja se u dobi od 55. godina starosti do 65. godine, ali može se javiti i ranije ...

                                               

Tumori jetre

Tumori jetre mogu biti primarni i sekundarni, odnosno metastazni. Od primarnih je najčešći hepatocelularni karcinom. Najvažniji primarni tumori jetre su: adenom bilijarnih duktusa benigni hepatocelularni adenom hepatocelularni karcinom maligni ho ...

                                               

Neoadjuvantna terapija

Neoadjuventna terapija je primjena terapijskih sredstava prije glavnog tretmana. Jedan primjer je hormoneska terapija prije radikalne radioterapije za adenokarcinom prostate. Neoadjuvantom terapijom želi se smanjiti veličinu ili opseg raka pre up ...

                                               

Ciklofosfamid metotreksat-fluorouracil

Ciklofosfamid metotreksat-fluorouracil je uobičajena upotreba režima hemoterapije u hemoterapiji protiv raka dojke, koja kombinira tri sredstva protiv raka: ciklofosfamid, metotreksat i 5-fluorouracil. Iako se više ne smatra najučinkovitijom sveo ...

                                               

Mukoepidermoidni karcinom

Mukoepidermoidni karcinom je maligni tumor koji uglavnom nastaje u pljuvačnom žlijezdama, bronhijama i tiroidnoj žlijezdi. To je oblik raka ljuskavog tipa.

                                               

Biologija čovjeka

Biologija čovjeka ili bioantropologija je interdisciplinarna oblast bioloških nauka, koja ispituje čovjeka u svjetlu medudjejstava mnogih i raznovrsnih oblasti kao što su: molekularna biologija, histologija, citologija, ekologija, sociokulturni u ...

                                               

Eozinofilni granulociti

Eozinofilni granulociti ili eozinofili pokazuju acidofiliju jer se granule u njihovoj citoplazmi se boje kiselim bojama. Od ukupne količine leukocita u krvi čovjeka oni čine 1-4%. Stvaraju se u koštanoj srži. U krvi provode 6-10 sati poslije čega ...

                                               

Ponceau 6R

Ponceau 6R je rastvorljiva u vodi, a u manjoj mjeri i u etanolu. Ponceau 6R se koristi kao prehrambeni aditiv sa E brojem E 126, ali u Evropskoj uniji nije dopušten. Osim toga, uglavnom u obliku natrijeve soli koristi se u histologiji za bojenje ...

                                               

Hepatocit

Hepatociti su specijalizirane ćelije tkiva jetre, koji čine oko 70-80% ukupne jetrene mase. Glavne funkcije hepatocita su: Detoksifikacija, modificiranje i ekskrecija egsogenih i endogenih štetnih supstanci; Transformacija ugljikohidrata; Skladiš ...

                                               

Parafovea

Tokom čitanja, informacije unutar 1° približno 6–8 znakova od tačke fiksacije obraduju se u foveinom vidu, dok informacije do vidnog ugla od 6° imaju koristi od parafoveinog pregleda. Studije su pokazale da ljudi mogu razlikovati slova riječi u f ...

                                               

Somatologija

Somatologija je biološka nauka o tijelu – o oblicima i gradi tijela živih bića. Početne faze njenog razvoja datiraju od antropoloških opisa somatotipova, a kasnije je obuhvatila životinjski, biljni, a u konačnici i cjelokupni živi svijet. Uveliko ...

                                               

Jajovodi

Jajovod ili Fallopijeve tube, poznate i kao maternične tube ili salpinge, su cijevi koje se protežu od maternice do jajnika i dio su ženskog reproduktivnog sistema. Oplodeno jaje prolazi kroz jajovodne cijevi od jajnika sisara do maternice. Fallo ...

                                               

Izbjeljujuće tijelo

Izbjeljujuće tijelo, poznato i kao atretski corpus luteum, corpus candicans ili jednostavno kao albikans) je regresirani oblik tijela corpus luteum. Kako se lupus corpus razgraduje pomoću makrofaga, fibroblasti polažu tip I kolagena, formirajući ...

                                               

Epooforon

Može sadržavati 10–15 poprečnih malih kanala ili tubula koji vode u Gartnerov kanal takoder uzdužni kanal epoofrona koji predstavlja kaudalni ostatak mesonefroskog kanala i prolazi kroz široki ligament i bočni zid grlića maternice i vagine. Epoof ...

                                               

Male stidne usne

Male stidne usne ili male stidne usmine, poznate i kao unutrašnje usne, vaginske usne ili nimfe, su dva sloja kože s obje strane vagine – otvora u vulvi, koja se nalazi izmedu labia majora. Male stidne usne uveliko se razlikuje po veličini, boji ...

                                               

Fotoosjetljive ganglijske ćelije

Fotoosjetljive ganglijske ćelije – poznatije kao fotosenzitivne ganglićske ćelije ili fotosenzitivne retinalne ganglijske ćelije / fotosenzitivne mrežnjačne ganglijske ćelije, te unutrašnje fotosenzitivne retinalne ganglijske ćelije ili melanopsi ...

                                               

Amakrina ćelija

Amakrine ćelije su interneuroni u mrežnjači. Nazvane su prema grčkim korijenima a– + "makr–" + in– ", zbog njihovih kratkih neuritskih nastavaka. Amakrine ćelije su inhibitorni neuroni, koji svoje dendritne pore projiciraju na unutrašnji pleksifo ...

                                               

Sluznica

Sluzokoža ili sluznica je naziv za tkivo koje oblaže unutrašnjost pojedinih organa i tjelesnih šupljina. Uglavnom je endodermnog porijekla i uključena je u procese sekrecije i apsorpcije. Sluzokoža predstavlja morfofunkcionalno jedinstvo epitela ...

                                               

Glatki mišić

Glatki mišić, odnosno glatko mišićno tkivo ulazi u sastav krvnih i limfnih sudova, organa sistema za varenje, dušnika, mokraćne bešike, materice, kože, unutrašnjih mišića oka itd. Ono je specijalizovano za slabe i spore kontrakcije, a inervisano ...

                                               

Purkinjeova vlakna

Purkinjeova vlakna, Purkinjeovo tkivo ili subendokardijalne grane nalaze se u untrašnjim zidovima srčane komore, neposredno ispod endokarda, u prostoru koji se naziva subendokard. Purkinjeova vlakna su specijalizirana provodna vlakna koja su veća ...

                                               

Osteoblast

Osteoblasti su koštane ćelije koje sintetiziraju koštani matriks, uključeni u razvoj i rast kostiju. Razvoj osteoblasta je pod uticajem različitih faktora stimulacije njihovog formiranja kao što su paratiroidni hormon i vitamin D. Oni su odgovorn ...