ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 52


                                               

Dubravka Šoljan

Dubravka Šoljan rodena je 28. maja 1945. godine u Sarajevu, gdje je završila osnovno i srednješkolsko obrazovanje. Studij Biologije na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu upisuje akademske 1964/65 godine i ...

                                               

Nacionalni park podzemne rijeke Puerto Princesa

Nacionalni park podzemne rijeke Puerto Princesa je nacionalni park na Filipinima, lociran oko 80 kilometara sjeverno od glavnog grada provincije Palawan, Puerto Princesa. Kako i sam naziv govori, nacionalni park je nazvan po istoimenoj rijeci. Na ...

                                               

Rasa

Rasa, u općebiološkom smislu, je taksonomska kategorija izmedu varijeteta i podvrste. U opisu infraspekcijske promjenljivosti, to je kategorija zoološke nomenklature, dok u botanici odgovarajući rang ima sorta. Rasa je društveni koncept koji se p ...

                                               

Velika rasjedna dolina

Velika rasjedna dolina niz je susjednih geografskih rovova, ukupne dužine približno 7.000 km, koji se protežu iz doline Beqaa u Libanu do Mozambika. Iako se naziv i dalje ponegdje upotrebljava, rijetko se koristi u geologiji jer se smatra nepreci ...

                                               

Selekcija

Selekcija je favoriziranje ili eliminiranje odredene osobine ili alela unutar populacije. Ovaj faktor evolucije omogućava da odredeni fenotipovi imaju tendenciju da budu reprodukcijski uspješniji, što znači da ostavljaju više potomaka i svojih ge ...

                                               

Poljoprivredna genetika

Poljoprivredba genetika je područje genetike koje je specijalizirano za fundamentalne i aplikativne aspekte pojava i procesa nasljedivanje kod organizama koji su značajni za poljoprivrednu proizvodnju. Postoje vjerodostojni dokazi da ova oblast g ...

                                               

Filogenetsko stablo

Filogenetsko stablo ili evolucijsko stablo je razgranati dijagram ili grafikon koji pokazuje medusobne evolucijske odnose medu različitim biološkim vrstama ili drugim kategorijama. Njihova filogenija je zasnovana na sličnostima i razlikama u njih ...

                                               

N-Acetilserotonin

N -Acetilserotonin, poznat i pod nazivom normelatonin, hemijski spoj koji se prirodno pojavljuje je prekursor i intermedijar u proizvodnji endogenog melatonina iz serotonina. Takoder ima biološku aktivnost, uključujući djelovanje kao agonist rece ...

                                               

Cvjetnica

Cvjetnice ili cvjetajuće biljke, poznate i kao angiosperme ili Magnoliophyta – su najraznolikija grupa embriofita, odnosno kopnenih biljaka. Angiosperme su Spermatophytae – sjemenjače, slične golosjemenjačama, od kojih se razlikuju po mnogim osob ...

                                               

Fagaceae

Porodica bukvi uključuje bukve i hrastove, sa osam rodova i oko 927 priznatih vrsta. Obuhvata zimzeleno, listopadno drveće i grmove, sa karakterističnim naizmjenično poredanim jednostavnim listovima peraste nervature, jednospolnim cvjetovima u ob ...

                                               

Fragmentacija populacije

Fragmentacija populacije je oblik njene segregacije. Ovakve pojave su izazvane fragmentacijom stanitta. Fragmentacija populacije uvjetuje inbridinšku depresiju, koja vodi u opadanje gentičke varijabilnosti zahvaćene vrste. Smanjenje fitnes ima ne ...

                                               

Ciljevi održivog razvoja

Ciljevi održivog razvoja su grupa ciljeva vezanih za budući medunarodni razvoj. Kreirale su ih Ujedinjene nacije, a promovišu se kao Globalni ciljevi održivog razvoja. Oni su zamijenili Milenijumske ciljeve razvoja koji su istekli krajem 2015. go ...

                                               

Paleobotanika

Paleobotanika je grana botanike koja se bavi otkrivanjem i identifikacijom ostataka biljaka iz minulih geoloških epoha i njihovom upotrebom za biološku rekonstrukciju prošlih okruženja i evolucijske historije biljaka, sa uticajem na evoluciju živ ...

                                               

Puževi

Puževi su veliki taxonomski razredu beskičmenjaka u koljenu Mollusca. Ovaj razred obuhvata puževe sa kućicom i puževe golaće iz slanih, slatkih i kopnenih voda. Postoje mnoge hiljade vrsta morskih puževa i Opisthobranchia, kao i slatkovodnih puže ...

                                               

Litoral

Litoralna zona ili priobalno područje, primorsko područje ili priobalalje dio je mora, jezera ili rijeke koji je blizu obale. U obalnim okruženjima proteže se primorska zona od vodenog mlata koji je rijetko poplavljen do obalnih područja koja su ...

                                               

Genetika

Genetika biološka je nauka o genima i promjenljivosti živih bića u prostoru i vremenu, o nasljednim osnovama života i njegovog biodiverziteta – od prvih reproducibilnih molekula – do savremenih i budućih oblika života. Osnivač savremene genetike ...

                                               

Medunarodni praznici

Medunarodni praznik označava dan, sedmicu, godinu ili vijek kada se podsjeća na neku temu koja je od opće važnosti ili brige. Obilježavanje takvog praznika ima za cilj da privuče pažnju svjetske javnosti na važne medunarodne interese, promovira v ...

                                               

Genetička divergencija

Genetička divergencija ili genetičko divergiranje je proces u kojem dvije ili više populacija predačke vrste, tokom vremena, akumuliraju neovisne genetičke promjene, često nakon što su populacije postale reprodukcijski izolirane na odredeno vrije ...

                                               

Genetička varijacija

Genetička varijacija je termin engleskog porijekla, koji opisuje istovremenu varijaciju alela nekog gena u genskom fondu. Javlja ae u medu populacijama, zasnovana na individualnim nositeljima varijantnnih gena. Ukratko, to je pojava da se različi ...

                                               

Ječam

Ječam je vrsta zeljastih biljaka iz porodice trave, jedna od najuzgajanijih žitarica umjerenih područja širom svijeta. Prvenstveno je kultiviran zbog zrnevlja, posebno u Evroaziji, od prije više od 10.000 godina. Ječam se koristi kao životinjska ...

                                               

Imunoesej

Imunoesej, imunoanaliza ili imunodijagnostika je skup laboratorijskih analitičkih imunohemijskih tehnika koje imaju zajedničku upotrebu za analizu imunskih kompleksa, odnosno onih koji nastaju konjugacijom antitijela i antigena, kao kvantifikacij ...

                                               

Chromista

Chromista je biološko carstvo koje se sastoji od nekih jednoćelijskih i višećelijskih eukariotskih organizama, koji imaju slične karakteristike u svojim fotosintetskim organelama. Uključuje sve protiste kao što su neke alge, diatomeje, oomicete i ...

                                               

Proteinski kompleks

Proteinski kompleks ili multiproteinski kompleks je grupa od dva ili više povezanih polipeptidnih lanaca, u kojem se višestruki katalitski domeni nalaze u jednom od polipeptidnih lanaca. Različiti polipeptidni lanci mogu imati različite funkcije. ...

                                               

Geobiologija

Geobiologija je interdisciplinarna nauka koja proučava interakcije izmedu biosfere i geosfere. To je relativno mlada oblast i naučnih istraživanja koja kombinira i korelira metode i spoznaje mnogih drugih nauka, kao što su: biologija, paleobiolog ...

                                               

Imunologija

Imunologija = nauka, znanje, znanost, učenje) je nauka o imunitetu i njegovim pratećim reakcijama, procesima i pojavama, odnosno o prirodi i faktorima razvoja, održavanja i destrukcije imuniteta. U ranim razvojnim fazama, imunologija je primarno ...

                                               

Organohlorid

Organohlorid, hlorokarbon ili hlorirani ugljikovodik je organski spoj koji sadrži najmanje jedan kovalentno vezan atom hlora, koji utiče na hemijsko ponašanje molekula. Klasa hloroalkani daje uobičajene primjere. Široka strukturna raznolikost i d ...

                                               

Imunost

Imunost, poznatije kao imunitet je medicinski pojam kojim se označava sposobnost organizma da se odupre i odbrani od infekcija, bolesti ili neke druge biološke ili hemijske opasnosti. Imunitet funkcioniše poput mehanizma čija je uloga uspostavlja ...

                                               

Promjena imunoglobulinske klase

Promjena klase imunolobulina, poznata i kao mijenjanje izotipa, izotipska komutacija ili rekombinacija klasnog prekidača, je biološki mehanizam koji mijenja proizvodnju B-ćelija za stvarenje imunoglobulina iz jednog tipa u drugi, kao što je iz iz ...

                                               

Glikozilacija

Glikozilacija je reakcija u kojoj je ugljikohidrat, tj. donor glikozila, vezan za hidroksil ili drugu funkcijsku grupu druge molekula. U biologiji se glikozilacija odnosi posebno na enzimski proces koji veže glikane na glikoproteine ili druge org ...

                                               

Fabaceae

Fabaceae, Leguminosae ili Papilionaceae, odnosno mahunarke ili lepirnjače obično poznate kao leguminoze, grašci ili porodica grahova – je velika i ekonomski značajna porodica cvjetnica. Obuhvata drveće, grmove i višegodišnje ili jednogodišnje zel ...

                                               

Refrakcijska dalekovidnost

Refrakcijska dalekovidnost – poznata i kao hipermetropija ili hiperopij – stanje je oka u kojem je svjetlost fokusirana iza mrežnjače, a akomodacija miruje. Mala hipermetropija kod mladih pacijenata obično se korigira akomodacijom, bez ikakvih oš ...

                                               

Antigen

Antigen, u imunologiji je bilo koja supstanca, bilo koje strukture, koja može biti meta receptorima adaptivnog imunog odgovora lučenjem antitijela, tj. molekula koja potiče stvaranje antitijela, odnosno imunu reakciju u organizmu. Antigeni koji i ...

                                               

Mrežnjača

Mrežnjača je unutrašnja ovojnica oka. Smještena je na stražnjem dijelu očne jabučice i njen je najvažniji dio. Sadrži vidne ćelije, štapiće i čunjiće koji pomažu u prepoznavanju svjetla i raspoznavanju boja. Povezane su sa živčanim vlaknima koja ...

                                               

Genetika čovjeka

Genetika čovjeka je nauka o pojavama i procesima biološkog nasljedivanja recentnog čovjeka i njegovih neposrednih predaka, od molekulske i ćelijske do populacijske i evolucijske razine. Genetika čovjeka buhvata razna preklapajuća područja sa drug ...

                                               

Trilobiti

Trilobita ili trilobiti, trilobite su izumrli razred Arthropoda, u potkoljenu Trilobitomorpha. Oni su najkarakterističniji fosili za paleozojsku eru. Opisano ih je gotovo 4.000 vrsta. Pojavili su se u kambrijskom periodu na početku paleozoika, pr ...

                                               

Imunogenetika

Imnogenetika jeste nauka u kojoj se preklapaju i interaktivno povezuju imunologija i genetika. Primjena imunoloških metoda i spoznaja u genetičkim studijama omogućava detekciju individualne varijacije, a primjena genetičkih metoda i dostignuća re ...

                                               

Flareon

Flareon ovo ime dolazi od engleske riječi "flare" ; iznenadni bljesak vatre koji se koristi kao jak izvor svjetlosti. Njegovo japansko ime, Būsutā, vjerovatno se odnosi na generatore rakete, koji pokreću raketu sagorijevanjem goriva. Sufiks –eon ...

                                               

Poliklonska antitijela

Poliklonska antitijela su antitijela koja se izlučuju iz različitih linija B-ćelija unutar tijela, dok monoklonska antitijela potiču iz jedne jedine ćelijske loze. Oni su skup imunoglobulinskih molekula koje reagiraju protiv odredenog antigena, p ...

                                               

Vanadij

Vanadij je hemijski element sa simbolom V i atomskim brojem 23. To je čelično-sivi metal s plavim odsjajem. Dosta je tvrd, ali veoma kovan metal, te se ubraja u prelazne metale. U periodnom sistemu, vanadij, zajedno sa težim elementima niobijem, ...

                                               

Anoksijski dogadaj

Anoksijski dogadaji su nastali prilikom stvaranja okolinskih uvjeta u morskim i okeanskim vodama, koje je karakterizirala ekstremna oskudnost ili odsustvo kisika u slojevima ispod površine. Prisutnost ovih anomalnih stratifikacijskih uvjeta voda ...

                                               

Kalaj

Kalaj je hemijski element koji se označava hemijskim simbolom Sn i ima atomski broj 50. U periodnom sistemu nalazi se u 5. periodi i 4. glavnoj grupi. Spada u teške metale. Ima srebreno-bijelu boju i metalni sjaj, izrazito je mehak, toliko da se ...

                                               

Libido

Libido je seksualna p požuda, želja, poriv htjenje, priželjkivanje ili zadovoljstvo. Termin se prvi put pojavljuje u petom pjevanju Danteovog Pakla, gdje susreće kraljicu Semiramidu, koju opisuje kao Libido. To je ukupni seksualni nagon osobe ili ...

                                               

Emir Kusturica

Emir Kusturica je srbijanski filmski režiser, scenarist, filmski producent, kompozitor i glumac sa francuskim i srbijanskim državljanstvom. Roden je 24. novembra 1954. godine u Sarajevu. Kao režiser, dobitnik je više velikih nagrada svjetskog zna ...

                                               

Stopno (Makole)

Stopno je naseljeno mjesto u sastavu općine Makole. Smješteno je na lijevoj obali Dravinje, a pripada Štajerskom i Podravskom kraju u Sloveniji.

                                               

Ptice

Ptice su, pored gmizavaca, vodozemaca i sisara jedan od četiri razreda koji čine klasu kopnenih kičmenjaka. Nauka koja se bavi proučavanjem ptica naziva se ornitologija. Ptice žive na svim kontinentima, i do sada je poznato 9.800 vrsta. Medutim, ...

                                               

Paleozoik

Paleozoik je najranija od tri geološke ere fanerozojskoga eona. Fanerozoik je bio najduži i trajo je do mezozoika, a dijeli se na šest geoloških perioda: kambrij, ordovicij, silur, devon, karbon i perm. Paleozoik dolazi nakon geološke ere neoprot ...

                                               

Dinophyceae

Dinophyceae su grupa protista, jednocelijskih organizama iz koljrna Dinoflagellata koja uključuje one vrste dinoflagelata čije jedro ostaje dinokariontno tokom cijelog ciklusa, kojim dominira haploidni stadij. Uključuje sve tipske dinoflagelate, ...

                                               

Mikroevolucija

Microevolucija obuhvata promjene relativne frekvencije alela koje se u populacijama javljaju tokom vremena, odnosno alohroničnog mijenjanja njihove genetičke strukture. Te promjene iuzrokuju četiri osnovna faktora evulucije: mutacija, selekcija, ...

                                               

Protonska pumpa

Protonska pumpa je integralni membranski protein koji je sposoban da prenosi protone preko biološke membrane. Mehanizmi su zasnovani na konformacijskim promjenama u strukturi proteina ili na Q ciklusu. Kod protonskih pumpi drugih ćelijskih membra ...

                                               

Forma kose

Forma kose, kao i mnoga svojstva opće tjelesne dlakavosti, a posebno forma i bujnost kose ili mogući stupnjevi njenog odsustva, predstavljaju obilježavajuće i veoma upadljive znakove ljudske fizionomije. Svojim osobenostima ona mogu primjetno mod ...