Back

ⓘ Claudio Monteverdi
                                               

1567.

                                               

Barokna muzika

Barokna muzika jeste period ili stil zapadne umjetničke muzike komponovane od približno 1600. do 1750. godine Ovu eru prati era renesansne muzike, za njom je slijedila klasična era, s galantnim stilom koji je obilježio prijelaz izmedu baroknog i klasičnog doba. Razdoblje baroka podijeljeno je u tri glavne faze: ranu, srednju i kasnu. Preklapajući se vremenski, oni se konvencionalno datiraju od 1580. do 1650., od 1630. do 1700. i od 1680. do 1750. godine. Barokna muzika čini glavni dio kanona klasične muzike ", a sada se široko proučava, izvodi i sluša. Izraz barok potječe od portugalske ri ...

                                               

15. maj

1919 – Grčke trupe okupirale su Smirnu današnji Izmir; time je počela vojna konfrontacija s Turskom u Maloj Aziji. 1955 – u Beču potpisan Austrijski državni ugovor, kojim se uspostavlja suverenost Austrije. 1992 – Sukob JNA i pripadnika TO Tuzla u Tuzli "Tuzlanska kolona". 2014 – Zbog poplava Vlada FBiH proglasila stanje prirodne nesreće.

                                               

1643.

Godina 1643. bila je redovna godina koja počinje u četvrtak po gregorijanskom kalendaru odnosno redovna godina koja počinje u nedjelju po deset dana sporijem julijanskom kalendaru.

                                               

29. novembar

1394 – Hanyang današnji Seoul je proglašen za glavni grad Koreje te su započeti radovi na izgradnji palače Gyeongbokgung 1929 – Američki admiral Richard Byrd postao prvi čovjek koji je preletio Južni pol. 1947 – Ujedinjene nacije dale svoj glas za podjelu Palestine i formiranje nezavisne jevrejske države. Kasnije je od jevrejskog dijela formirana država Izrael 1948, a arapski dio je ušao u sastav arapske države Hašemitski Jordan 1950. 1945 – Na 3. zasjedanju AVNOJ-a u Beogradu službeno ime Demokratska Federativna Jugoslavija DFJ je promijenjeno u Federativna Narodna Republika Jugoslavija F ...

                                               

Jacopo Peri

Jacopo Peri, poznat pod pseudonimom Il Zazzerino, bio je italijanski kompozitor i pjevač prelaznog razdoblja izmedu renesansnog i baroknog stila, a često ga nazivaju izumiteljem opere. Napisao je prvo djelo koje se danas naziva opera, La Dafne, a takoder i prvu operu 1600. LEuridice koja je sačuvana do danas.

                                               

Gudački instrumenti

Gudački instrumenti su muzički instrumenti koji pripadaju grupi žičanih instrumenata i koji se sviraju tako što se gudalom povlači preko žica. Danas se u klasičnoj muzici koriste četiri standardna gudačka instrumenta: violina, viola, violončelo i kontrabas. U posljednje vrijeme pokušava se oživjeti upotreba izumrlih gudačkih instrumenata za potrebe stilskog izvodenja stare muzike. Danas se u tehno muzici koriste čak i električni gudački instrumenti. Gudački instrumenti odlikuju se širokim rasponom tonova), sposobnošću regulisanja dinamike, agogike i boje tona što omogućuje izražajnost te v ...

                                               

Venecija

Venecija je grad u Italiji i jedna od najljepših kulturno-historijskih cjelina na jadranskoj obali i cijelom Mediteranu. Grad duge i vrijedne historije nalazi se na sjeveroistoku Italije i centar je regije Veneto i provincije Venecija. Venecija spada medu najljepše turističke ciljeve u cijeloj Evropi, a poznata je po svom tradicionalnom Karnevalu. Venecija se nalazi na sjevernoj obali Jadranskog mora. Umjesto ulica grad presijeca 150 kanala preko kojih je izgradeno mnoštvo malih mostova. Saobraćaj obavljaju brodovi, čamci i gondole. Najveći kanal je Kanal Grande, koji prolazi sredinom grad ...

                                               

Orfej

Orfej glavni je zastupnik umjetnosti i pjesme te lire velika uticaja na mitološku historiju Grčke. Mitsku figuru Orfeja Grci su posudili od svojih tračkih komšija, a po njemu su nazvani trački orfički misteriji, nama nepoznatog sadržaja.

                                               

Opera

Opera je oblik pozorišta u kojem se drama prenosi u cjelini ili uglavnom kroz muziku i pjevanje. Opera se pojavila u Italiji oko 1600-te godine i uglavnom je povezana sa zapadnom klasičnom muzičkom tradicijom. Opera koristi mnoge od elemenata govornog pozorišta kao što su scenografija, kostimi i gluma. Medutim, uopšteno gledajući opera se razlikuje od drugih oblika dramatizacije po važnosti pjesme i konvencija pjevačke tehnike. Uz pjevača su u pratnji muzički ansambl u rasponu od malog instrumentalnog ansambla do punog simfonijskog orkestra. Opera može imati ples, a ovo je posebno istinito ...

                                               

Heinrich Schütz

Heinrich Schütz bio je njemački kompozitor i orguljaš, kojeg muzički historičari smatraju najvažnijim njemačkim kompozitorom prije Johanna Sebastiana Bacha, kao i jednog od najvažnijih kompozitora 17. vijeka. Zaslužan je za popularizaciju italijanskog stila u Njemačkoj i nastavak njegove evolucije od renesanse do ranog baroka. Većina njegove sačuvane muzike napisana je za luteransku crkvu, prvenstveno za Izbornu kapelu u Dresdenu. Napisao je ono što se tradicionalno smatra prvom njemačkom operom Dafne, izvedenom u Torgauu 1627. godine, čija se muzika u meduvremenu izgubila, zajedno s gotov ...

                                               

Sonata

Sonata jeste muzički oblik koji se obično koristi u prvom stavku klasičnih djela. Nastala je iz binarnog oblika u baroknoj muzici, a dalje je razvijena kroz djela manhajmske škole. Dobila je istaknuto mjesto u djelima Josepha Haydna, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Ludwiga van Beethovena. Riječ sonata takoder se koristi pri imenovanju samostalnog instrumentalnog djela relativno velikih razmjera. Muzičko djelo sonatnog oblika može se podijeliti u tri dijela: ekspozicija, razvoj i rekapitulacija. Sonatni oblik razvijen je u kasnom 18. vijeku u srednjoj Evropi, a temelji se na obimnom planu koji ...

                                               

Biografije, C

Claudio Monteverdi
                                     

ⓘ Claudio Monteverdi

Claudio Giovanni Antonio Monteverdi bio je italijanski kompozitor, orguljaš, horovoda i sveštenik. Kao kompozitor sekularne i sakralne muzike i pionir u razvoju opere, smatra se ključnom prijelaznom figurom u historiji muzike izmedu razdoblja renesanse i baroka. Nakon započinjanja muzičkih studija u Cremoni, muzičku karijeru je razvijao u Mantovi do 1613. godine kada se preselio u Mletačku republiku gdje je bio maestro di cappella u crkvi svetog Marka. Njegova preživjela pisma daju uvid u život profesionalnog muzičara tog razdoblja, uključujući probleme oko prihoda, pokroviteljstva i politike.

Veliki dio njegovih djela je izgubljen. Njegova preživjela djela uključuju devet knjiga madrigala, veliko sakralno djelo Vespro della Beata Vergine Većernja služba za Blaženu djevicu iz 1610. godine i tri kompletne opere. Osim opere Orfej 1607 koja je najranija žanrovska pjesma koja se i dalje izvodi; pred kraj života napisao je mnoga djela za Veneciju, od kojih su najpoznatiji Povratak Odiseja u njegovu domovinu i Krunisanje Popeje.

Dok je intenzivno radio na tradiciji rane renesansne polifonije, uz pomoć nove basso continuo tehnike je započeo veliki razvitak forme i melodije. Tokom života je branio svoje nove tehnike suprotstavljajući se ortodoksnijem ranom stilu. Uglavnom zaboravljena tokom 18. i 19. stoljeća, njegova djela su uživala u ponovnom otkriću početkom 20. stoljeća. Ostvario je značajan utjecaj u evropskoj muzičkoj historiji kao kompozitor čija se djela redovno izvode i bilježe.

                                     

1. Biografija

Kompozitor Claudio Monteverdi, čija slava sve više raste u naše vrijeme, bio je posljednji veliki italijanski polifoničar i madrigalist i prvi važan autor vokalnih kompozicija i opernih djela. Roden je 15. maja 1567. u liječničkoj porodici u Cremoni. S petnaest godina objavljuje svoju prvu zbirku moteta, koji su, kao i madrigali i canzonette iz tog razdoblja, napisani u strogom polifonom stilu. Sa dvadeset i tri godine postao je violinist kod vojvode od Mantove te ga prati na njegovim brojnim putovanjima i upoznaje savremene struje u evropskoj muzici. Godine 1600., prilikom vjenčanja Marije De Medici i Henrika IV., u Firenci je prisustvovao na premijeri Euridice, opere Jacopa Perija, nove muzičke vrste koja je nastala na firentinskom dvoru. Na poticaj vojvode, Monteverdi 1607. komponira operu Priča o Orfeju u kojoj recitative i pjevače prati najveći raspoloživi orkestar. Orfej će postati prva opera standardnog opernog repertoara.

Uskoro piše nove opere Arianna, Ples nezahvalnica i Andromeda s kojima postiže veliki uspjeh širom Italije. Istodobno objavljuje i petu knjigu madrigala u kojima je vidljiva sve veća harmonijska odvažnost, korištenje disonanci i solo-dionica. Poslije smrti vojvode Vincenza I., Monteverdi prihvaća mjesto direktora i dirigenta crkve Svetog Marka u Veneciji. Tu stvara veliki broj sakralnih kompozicija - misa, moteta, te se zareduje. Otvorenje venecijskog Teatra San Cassiana, prvog stalnog opernog pozorišta u svijetu 1637. godine, daje novi poticaj velikom kompozitoru. Iako je već u osmom desetljeću života, Monteverdi komponira, po ocjeni savremenika - pet opernih remek - djela, od kojih su dva - Odisejev povratak i Krunidba Popeje - sačuvana u cijelosti te se i danas izvode.

Claudio Monteverdi je umro 29. novembra 1643. godine u Veneciji. Potkraj života napisao je još niz ratničkih i ljubavnih moteta u kojima, vjerovatno prvi u historiji, upotrebljava tremolo i pizzicato u gudačkim instrumentima. Uopšteno, gudaćki instrumenti u Monteverdijevim djelima postaju temeljem orkestra koji sve više nalikuje današnjem klasičnom simfonijskom ili opernom orkestru.