Back

ⓘ Grabovica (Kotor-Varoš)
                                               

Grabovica

Grabovica se može odnositi na: Bosna i Hercegovina: Grabovica Olovo, naseljeno mjesto u općini Olovo Grabovica Donja, naseljeno mjesto u Gradu Tuzla Grabovica Žepče, naseljeno mjesto u općini Žepče Grabovica Tomislavgrad, naseljeno mjesto u općini Tomislavgrad Grabovica Nevesinje, naseljeno mjesto u općini Nevesinje Grabovica Vlasenica, naseljeno mjesto u općini Vlasenica Grabovičko jezero, akumulaciono jezero na Neretvi Grabovica Gornja, naseljeno mjesto u Gradu Tuzla Grabovica Doboj, naseljeno mjesto u općini Doboj Grabovica Kotor Varoš, naseljeno mjesto u općini Kotor Varoš Crna Gora: G ...

                                               

Spisak naseljenih mjesta u općini Kotor-Varoš

                                               

Kotor-Varoš

Uz Vrbanju se prostiru plodne oranice i livade, a prema uzvisinama se prostire uži ili širi pojas brežuljaka, koji postupno prelaze u brdsko-planinsko područje. Flora, fauna i vegetacija ovog kraja je tipična za Srednju Bosnu, koju karakteriziraju životne zajednice livada i pašnjaka, i hrastovo-grabove šume a prema visovima slijede pojasevi mješovitih listopadno četinarskih sastojina. U agrobiocenozama uzgaja se tradicionalno povrće, voće i žitarice, a u novije vrijeme se uvode i nove poljoprivredne kulture.

                                               

Hrvaćani (Kotor-Varoš)

Hrvaćani su naseljeno mjesto u općini Kotor-Varoš, Bosna i Hercegovina. Istočno od naselja, u pravcu sjeveroistok − jugozapad, teče Hrvaćanska rijeka, desna pritoka Vrbanje. Ušće joj je ispod sela Dabovci. Prema preliminarnim podacima prvog poratnog popisa stanovništva, u Hvaćanima je evidentirano 429 osoba.

                                               

Orahova (Kotor-Varoš)

Orahova je naseljeno mjesto u općini Kotor-Varoš, Bosna i Hercegovina. Čine ga Gornja i Donja Orahova. Središnji dio novog naselja se nalazi na rijeci Vrbanji i uz njenu pritoku Vigošću.

                                               

Demografija Kotor-Varoši

ukupno: 32.832 Srbi - 15.255 46.46% Hrvati - 8.863 26.99% ostali, neopredijeljeni i nepoznato - 172 0.54% Jugoslaveni - 176 0.53% Muslimani - 8.366 25.48%

                                               

Obodnik

Obodlik se nalzi na ušću Kruševice i Vigošće u Vrbanju 340 m n/v. Od ove lokacije dolina Vrbanje se širi u Večićko polje i poduzlomačku zaravan oko Vrbanjaca. Kroz njega prolazi Magistralna cesta M4 Banjaluka – Matuzići, koji se tu uključuje na magistralnu cestu M17. Pri ušću Kruševice je odvojak asfaltirane regionalne ceste R-440 za Šiprage i Kruševo Brdo. Okružen je potplaninskim uzvisinama: na jugoistoku – Poturak 790 m, sjeverozapadu – Lisina 703 m i na sjeveru – V. Obodnik 640 m. Planinske padine su obrasle hrastovo-grabovom i mješovitom listopadno-četinarskom šumom.

                                               

Večići

Večići su naseljeno mjesto u općini Kotor-Varoš, Bosna i Hercegovina. Nalaze se na Večićkom polju, pri ušći Cvrcke u Vrbanju. Nakon duge opće stagnacije, razvoj počinje šezdesetih godina prošlog stoljeća, nakon iseljavanja stanovništva u Njemačku i druge zapadne zemlje.

                                               

Šiprage

Šiprage su naseljeno mjesto u općini Kotor-Varoš, Bosna i Hercegovina. Administrativni status mjesta se mijenjao – od mjesne zajednice postalo je općina u srezu Kotor-Varoš, da bi ga Zakon o komunalnom uredenju u BiH ponovo vratio na nivo mjesne zajednice.

                                               

Spisak poštanskih brojeva u Bosni i Hercegovini

Spisak poštanskih brojeva u Bosni i Hercegovini. Osim poštanskog broja, naveden je naziv pošte, te pripadnost jednoj od triju bosanskohercegovačkih pošta: HP Mostar Pošte Srpske BH Pošta

                                               

Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 1953.

Drugi po redu popis stanovništva SFRJ je objavljen 31. marta 1953. Administrativna organizacija u Bosni i Hercegovini je bila gotovo identična onoj iz 1948. godine, s tim da je kotar Odžak ukinut i pridružen kotaru Modriča. Na popisu 1953. godine nije postojala mogućnost izjašnjavanja kao Musliman. Po popisu stanovništva na površini od 51.221 km 2 1953. godine u BiH živjelo je 2.847.459 stanovnika. broj domaćinstava: 565.212 prosječna starost žena: - Broj stanovnika muškog spola: 1.385.559 prosječna starost muškaraca: - gustoća naseljenosti: 55.6 stanovnika /km 2 Broj stanovnika ženskog sp ...

Grabovica (Kotor-Varoš)
                                     

ⓘ Grabovica (Kotor-Varoš)

Novije naselje je uz regionalnu asvaltnu cestu R-440: Kotor-Varoš – Šiprage – Kruševo Brdo, dok je staro udaljeno par kilometaraj uz Grabovičku rijeku. Od Grabovice do Šipraga je 8 km, a do Kotor-Varoši – oko 23 km.

                                     

1. Historija

Početkom novembra 1992. u grabovičkoj Osnovnoj školi "nestalo" je oko 200 civila Bošnjaka iz Večića i okolnih naselja. Njihovi posmrtni ostaci još uvijek nisu pronadeni. Okolna i sva ostala bošnjačka i hrvatska naselja u dolini Vrbanje, od Kruševa Brda do Banjaluke, su razrušena, a lokalno stanovništvo ubijano ili prognano.

Prema jednoj od presudenih optžnica Tribunala u Hagu, u tački 40., medu ostalim lokacijama logora u 12 krajiških općina, stoji:

"40. Logori i zatočenički objekti, u kojima je radio i kojima je upravljao vojni i policijski kadar, pod rukovodstvom kriznih štabova i VRS-a, uključuju sljedeće:

.u opštini Kotor Varoš: školu u Grabovici, policijsku stanicu u Kotor Varoši, osnovnu školu, zatvor i pilanu u Kotor Varoši".

 • Hronologija
 • Nezavisna Država Hrvatska: 1941. − 1943.
 • Zajednica ilirskog plemena Mezeji: 550. p.n.e − 300. n.e.;
 • Zapadno Rimsko Carstvo: 395. − 476.;
 • Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca SHS: 1918. − 1928.
 • Bosanska banovina: 1137. − 1377.;
 • Republika Bosna i Hercegovina RBiH: 1992. − 1995.
 • Hrvatsko-Ugarska personalna unuja; Jajačka Banovina: 1464. − 1529.
 • Kraljevina Bosna: 1377. − 1463.;
 • Federativna Narodna Republika Jugoslavija FNRJ: 1946. − 1963.
 • Demokratska Federativna Jugoslavija DFJ: 1943. − 1946.
 • Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija SFRJ: 1963. − 1992.
 • Rimska Imperija: 6./9. − 395.;
 • ? ← 550. p.ne.;
 • Država Bosna i Hercegovina: 1995. − →
 • Kraljevina Jugoslavija: 1928. − 1941.
 • Osnanlijski period Bosanski sandžak: 1529. − 1864.; ejalet / 1864. – 1908. vilajet
 • ←? →: 476-1137.
 • Austro-Ugarska: 1878. − 1918.