Back

ⓘ Kliški sandžak-begovi
                                               

Malkoč-beg Dugalić

Malkoč-beg Dugalić je upravljao Bosnom oko 1553. do 1554. godine, a po Kneževiću samo 4.5 mjeseca. Sin je Kara Osman-bega, pa se zato ponekad navodi kao i Malkoč-beg Karaosmanović. Safvet-beg Bašagić piše da je roden u Dugama kod Prozora, po kojoj ga neki zovu Dugalić, dok Fra Antun Knežević smatra da je bosanski poturica Duganlić. Brat Malkoč-bega bio je Kara Ali-beg. On se isticao medu krajiškim ratnicima po neustrašivosti pa ga je sultan pozvao u rat na Perziju. Malkoč-beg je imao dva sina Džafera i Huseina, koji su ostali iza njega. Džafer je imao za ženu kćer velikog vezira Rustem-paš ...

                                               

Lala Pašina džamija

Lala Pašina džamija u Livnu, u razgovornom jeziku poznata i kao Beglučka džamija jedna je od najljepših potkupolnih džamija u Bosni i Hercegovini. Sagradena je 1577./1578. godine izvan gradskih zidina tadašnjeg starog grada Livna, na Begluku. Karakteristična je po prekrasnoj šerefi, ukrašenoj stalaktitima, a posjeduje kao jedini javni vjerski objekt u širem kraju Livna i okoline i sunčani sat, djelo slavnog mujezina, putopisca i astronoma Hadži Jusufa Livnjaka. Svojevremeno je uz džamiju postojao i mekteb, a tu je bila i musalla. Njen vakuf u zemlji je dosezao preko 110 vakufskih miliona n ...

                                               

Livanjsko muftijstvo

Livanjsko muftijstvo uspostavljeno je u Livnom, kao neformalnom sjedištu Kliškog sandžaka, izmedu 1642. i 1660. i trajalo je najmanje do 1851. Poznata su imena samo četverice muftija: Abdulah-efendija, Ibrahim-efendija Munib, Muhamed-efendija Karabegović i Šakir-efendija Kuvidlić.

Kliški sandžak-begovi
                                     

ⓘ Kliški sandžak-begovi

Kliški sandžak-begovi su bili upravnici Kliškog sandžaka koji je postojao od 1537. do 1826. godine. U drugoj polovini 16. vijeka je pozicija kliškog sandžak-bega bila veoma važna zbog ambicija Porte širenja granica Osmanlijskog carstva prema zapadu, tako je za vrijeme vladavine velikog vezira Mehmed-paše Sokolovića ova pozicija bila u rukama njegove porodice.