Back

ⓘ Spisak džamija u Rusiji
                                               

Spisak najvećih džamija na svijetu

                                               

Kazanci (Gacko)

Naselje Kazanci se nalazi na samoj granici sa Crnom Gorom, udaljeno dvadeset kilometara jugoistočno od Gacka. Kazanci, zajedno sa Gornjim Kazancima, koji administrativno pripadaju Crnoj Gori, zauzimaju veći dio kazanačke vale, krajnjeg jugoistoka Gatačkog polja koje njome isklinjava prema krševitoj Goliji. Vala je elipsastog oblika i zatvaraju je sa istoka brda Orlina i Krstac, sa juga planina Somina 1568m i Troglav 1415; sa zapada brdo Gat i Dobreljska ljut i sa sjevera dijelovi planina Golija: Jelovac i Dobreljica 1892m. Području sela pripada veći dio kraške površi nazvane Ravni, nekada ...

                                               

Podgorica

Nalazi se u središnjem dijelu doline rijeke Мorače, odnosno u sjevernom dijelu prostrane Zetske ravnice. Prvobitni grad je podignut pod Goricom, odakle i dobija svoje ime.

                                               

Spisak mjesta Svjetske baštine u Aziji i Okeaniji

2002 – Minaret i arheološka nalazišta u Jamu 2003 – Kultivirani krajolik i arheološka nalazišta u Bamiyanu Budine statue u Bamiyanu koje su 2001. razorili talibani

                                               

Islam u Sjevernoj Makedoniji

Islam u Sjevernoj Makedoniji nakon kršćanstva predstavlja drugu najzastupljeniju religiju s oko trećine u ukupnom broju stanovnika Sjeverne Makedonije. Muslimani Sjeverne Makedonije su uglavnom suniti hanefijskog mezheba. Neka sjeverozapadna i zapadna područja uz granicu s Kosovom i Albanijom imaju muslimansku većinu. Velika većina makedonskih muslimana su etnički Albanci, a od ostalih muslimana tu su prije svega Turci, Romi i Bošnjaci.

                                               

Sanski Most

Sanski Most je naseljeno mjesto i središte istoimene općine u sjeverozapadnoj Bosni i Hercegovini. Nalazi se na rijeci Sani u regionu Bosanske krajine izmedu Prijedora i Ključa. Administrativno pripada Unsko-sanskom kantonu.

                                               

Organizacija islamske saradnje

Organizacija islamske saradnje ili OIS medunarodna je organizacija koja okuplja 57 država u kojima je islam državna, većinska ili manjinska religija. Organizacija navodi da je "kolektivni glas muslimanskog svijeta", a radi na "očuvanju i zaštiti interesa muslimanskog svijeta u duhu promocije medunarodnog mira i harmonije". OIC ima stalnu delegaciju pri UN-u i najveća je medunarodna organizacija izvan Ujedinjenih naroda. Službeni jezici su arapski, engleski i francuski.

                                               

Vanjska politika Bosne i Hercegovine

Vanjska politika Bosne i Hercegovine predstavlja skup kontinuiranih aktivnosti koje Bosna i Hercegovina, kao suverena i medunarodno priznata država, preko svojih nadležnih institucija sprovodi pri ostvarivanja zacrtanih ciljeva i prioriteta. Prema Ustavu Bosne i Hercegovine, vodenje vanjske politike je u isključivoj nadležnosti Predsjedništva Bosne i Hercegovine. U svrhu ostvarivanja načela vanjske politike, Bosna i Hercegovina teži ka saradnji u medunarodnim okvirima, odnosno saradnji na bilateralnom, regionalnom i globalnom planu. U tim nastojanjima Bosna i Hercegovina sklapa i promiće u ...

                                               

Bugarska

Bugarska, zvanično Republika Bugarska, jeste suverena država u jugoistočnoj Evropi. Graniči sa Rumunijom na sjeveru, Srbijom i Sjevernom Makedonijom na zapadu, Grčkom i Turskom na jugu i izlazi na Crno more na istoku. Sa ukupnom površinom od 110.994 km 2, ona je 16. država po površini u Evropi. Organizirane prahistorijske kulture počele su se razvijati na području današnje Bugarske tokom neolitskog perioda. Tokom njene antičke historije na njenoj teritoriji živjeli su Tračani, a kasnije Perzijanci, Grci i Rimljani. Nastanak ujedinjenih bugarskih zemalja veže se za osnivanje Prvog bugarskog ...

                                               

Bizantijska umjetnost

Bizantijska umjetnost je naziv za umjetničko stvaralaštvo istočnog dijela Rimskog Carstva koje je pored stare Grčke u kulturnom kontekstu povezivalo i područja istočnog Sredozemlja, Balkanskog poluostrva, Sirije, Sjeverne Afrike, Italije, a kasnije i veliki dio Istočne Evrope. Tokom 11 vijekova postojanja Bizantijskog carstva ova vrsta umjetnosti je započela kao rana hrišćanska umjetnost tokom kasne antike pa sve do pada Konstantinopolja 1453. godine u ruke Osmanlijskog Carstva. Medutim, bizantijska umjetnost je nastavila sa svojom aktivnošću i nakon ovog dogadaja, vjerno slijedeći bizanti ...

                                               

Alžir

Alžir, službeno Narodna Demokratska Republika Alžir, je suverena država koja se nalazi u sjevernoj Africi na obali Sredozemnog mora. Sa površinom od 2.381.741 km 2, Alžir je deseta najveća država na svijetu i nakon osamostaljenja Južnog Sudana od Sudana najveća država Afrike. Graniči se sa Tunisom na sjeveroistoku, sa Libijom na istoku, Marokom na zapadu, Zapadnom Saharom, Malijem i Mauritanijom na jugozapadu i Nigerom na jugoistoku, dok na sjeveru izlazi na Sredozemno more. Od antičkih vremena, teritorija današnjeg Alžira je bila u sastavu mnogih carstava, medu kojima su Numidija, Fenicij ...

                                               

Historija Bosne i Hercegovine

Historija Bosne i Hercegovine obuhvata dešavanja na teritoriji današnje Bosne i Hercegovine kroz historiju, od najranijih perioda do savremenog doba. Historijski gledano, Bosna i Hercegovina je jedna od država Evrope, s gotovo neprekinutom historijom kao geopolitička cjelina od Srednjeg vijeka do danas. Izmedu 1180. i 1463. bila je nezavisna kraljevina, od 1580. do 1878. ejalet u Osmanlijskom Carstvu, od 1878. do 1918. u sastavu Austro-Ugarske, a od 1945. do 1992. federalna republika SFRJ.

                                     

ⓘ Spisak džamija u Rusiji

Spisak džamija u Rusiji obuhvata samo najpoznatije džamije u Rusiji. S obzirom na činjenicu da je najveća država na svijetu, s relativno velikim brojem muslimana, te njenom, u historijskom kontekstu gledano povezanošću sa islamom, na teritoriji ove transkontinentalne države nalazi se veliki broj džamija. Prema nekim procjenama taj broj iznosi oko 8.000 džamija.